Amaia 2015/12/21

Egile-atzizkiek ekintza edo lanbidea adierazten dute. Hauexek dira erabilienak:

- (l)ari: gehienbat izenei lotzen zaie.  Dantza + -ari = dantzari;   argazki + -lari = argazkilari

- le/-tzaile: aditzei lotzen zaie. Irakurri + -le = irakurle; erre + -tzaile = erretzaile

- gin/-gile: izenei lotzen zaie. Harri + -gin = hargin; egur + -gile = egurgile.