Amaia 2016/09/05


Multzo atzizkiak multzoa edo taldea adierazteko erabiltzen dira, eta horrenbestez, haien bidez izen multzokariak sortzen dira.

-DI / -TI: 
. Gehienetan, landare- eta arbola- izenei eransten zaizkie. Atzizki hauen bidez sortutako izenek lekua ere adierazten dute.
PinuDI, pagaDI, mahasTI, sagardui, 

. Bestalde,  izenondoak sortzen ditu eta pertsonak, animaliak eta gauzak deskribatzeko erabiltzen dira. Atzizki honek joera edo ugaritasuna adierazten du.
GezurTI, beldurTI, loTI, lotsaTI, basaTI, 

- (T)ERIA:
. Pertsona-izenei eta gauza-izenei eransten zaie.
GazTERIA, biztanlERIA, makinERIA, langiLERIA, ikasLERIA, irakasLERIA ...

. Euskaraz askotan ez dago izen multzokarien beharrik; nahikoa da plurala erabiltzea: ikasleria / ikasleak, irakasleria / irakasleak ...

-TZA:
DiruTZA, sasiTZA, belarTZA, jendeTZA, hodeiTZA, harriTZA, gariTZA, basaTZA, hondarTZA ...

- TALDE:
ArTALDE, ...