Amaia 2012/10/06

. Perpausa eta bere osagaiak: KLIK.

. IZEN SINTAGMA: klik
. ADITZ SINTAGMA:
. Euskal aditz laguntzailea.

Ariketak: KLIK